Odbijen Prigovor podnosioca izborne liste KOALICIJA PRAVA STVAR – DOKAZANO ZA ZETU

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02. i 48/06 i „Službeni list CG”, broj (46/11, 14/14, 12/16, 60/17,10/18 i 109/20), na sjednici održanoj dana 27.10.2022.godine, rješavajući po Prigovoru br. 238/22 podnosioca izborne liste KOALICIJA PRAVA STVAR-DOKAZANO ZA ZETU Opštinska lzborna komisija Zeta je donijela

RJEŠENJE

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste KOALICIJA PRAVA STVAR-DOKAZANO ZA ZETU od 26.10.2022.godine kao neosnovan.

28/10/2022